ARKITEKTUR I STAVANGER

stavanger.jpg
Stavanger er en by med mye flott arkitektur. Mest kjent er kanskje domkirken, gamle stavanger, og valbergtårnet. De tre har til felles at de er relativt gamle bygg, og Stavanger har derfor fått mye skryt for hvor godt man har bevart disse. Stavanger domkirke er det eldste stående domkirkebygg i Norge, og er kjent for å ha beholdt sitt middelalderske uttrykk. Mens gamle stavanger har blitt utpekt som godt bevart, og Stavanger har flere ganger mottatt priser for dette. Alle de tre nevnte finner man mer eller mindre i sentrum av Stavanger. Kongsgård videregående skole er et annet kjent byggverk i Stavanger. Den har helt siden 1800-tallet vært en prestigefylt skole som er svært rik på gode tradisjoner. Stavanger svømmehall er et eksempel på nyere arkitektur som sto ferdig på 1970-tallet.