Breiavatnet


Breievatn er eit lite innlandsvatn i Stavanger sentrum. Vatn frå Breievatnet kommer frå Mosvatnet gjennom Kannikbekken. Mosvatnet er vatn som kommer frå innland i Pogaland fylke. Våren 1899 blei bekken lagt i rør.

Det ligger fleire bygningar ved vatnet: Stavanger Domkyrkje, Kongsgård, Kiellandhagen, Atlantic Hotell o.s.v. Det har vore fontener i vatnet sidan 1924.

Asbjørn Simonsen har sagt at Breievatnet blei danna for ca 3000 år sidan.

1777 skulle Stavanger frå de eldste tider vore så stor at Breievatnet låg midt i byen.

Som regel når det er fint ver, er Breivatnet kjent for svaner og fint utsikt.

Det var ålefiske i Skulebekken og i Breievatnet. Kongsgard har frå gammalt av fiskeretter i Breiavatnet.

Breiavatnet-stavanger.jpg
Kjelde: Wikipedia, lenkje)

Litt fakta om Breiavatnet:


Ligger i Stavanger.Høgde over havet: 5 mAreal: 0,031 km2Ommkrets: 0,71 km

Det er eit gammalt sagn om ei kyrkje som vart kalla Martinskyrkja som stod ved Breiavatnet. Heile kyrkja rasa ned ved vatne, men ingen veit når dette var.

Breiavatnet har vore fylt ut. Der fyllinga låg, raste nesten jernbanestasjonen ut i vatnet. Seinare har det vorte fylt på ny fylling, og "hitlertennene" frå Torget vart brukt til å støtte opp massen.Kjelde:

http://no.wikipedia.org/wiki/Breiavatnet