En by i vekst

Stavanger_domkyrkje.jpg

Sporene etter bosetninger fra før år 1000 e.kr. viser at det har bodd folk i Stavanger over lang tid. Men byen slik vi kjenner den i dag har lite til felles med slik stedet så ut for 1000 år siden. Sporene viser at det har bodd noen mennesker der, men at dette bare kan ha vært noen få gårder. Det var ikke før ca. år 1100 at ting begynte å skje. Da startet byggingen av Stavanger Domkirke, og grunnlaget for det som skulle bli oljehovedstaden i Norge ble lagt.

Kort historisk oversikt

Stavanger på 1000-tallet til 1700-tallet


1042 – Første skriftlige omtale av Stavanger - fra et skaldekvad referert til i Snorre
1125 – Byens grunnleggelse: Bislete grunnlegges, byggingen av Domkirken starter og byen får sin første biskop.
1272 – Byen skades av brann som ødelegger deler av Domkirken.
1425 – Stavanger får full kjøpstadsrettigheter.
1568 – Stavanger len opprettes.
1633 – Halvparten av byens hus brenner.
1684 – Ny bybrann – 150 hus brenner og byen besluttes nedlagt.
1960 – Stavanger blir igjen kjøpstad.
1700-tallet – flere bybranner, Østervåg ødelegges.

Stavanger på 1800- tallet


1801 – Byen har 2466 innbyggere.
1808 – Store mengder med sild kom til kysten. Dette førte til mer velstand blant befolkningen.
1818 – Stavanger får en kvekermenighet(Vennenes Samfunn). Det er et kristent kirkesamfunn og det var landets første kverkermenighet.
1830 – Innbyggertallet passerer 4000.
1833 – Stavanger får sin første avis: ”Stavanger Adresseavis
1834 – Stavanger Sparebank blir byens første bank.
1860 – Stor bybrann, 250 hus brenner til grunnen.
1866 – Den første norske hermetikkfrabrikken, Stavanger Presercing, startes.
1877 – Stavanger museum stiftes.
1878 – Jærbanen til Egersund åpnes.
1883 – Rogaland Teater står ferdig ferdig.
1896 – Rosenberg mekaniske Verksted, byen største arbeidsplass, grunnlegges.

Stavanger på 1900-tallet


1914 – Byen får fast scene som senere blir Stavanger Teater.
1925 – Byen blir i forbindelse med 800-åtsjubeleum gjenopprettet som bispesete
1937 – Stavanger lufthavn, Sola, åpnes.
1965 – Stavanger slås sammen med Madla og Hetland.
1966 – Petroleumsletingen i Nordsjøen starter
1972 – Statoil og Oljedirektoratet etableres i Stavanger
1987 – Sølvberget Kulturhus åpnes
1989 – Bergelandtunnelen åpnes
1999 – Norsk Oljemuseum åpnes

Stavanger på 1800-tallet og attraksjoner før 1800-tallet og under 1800-tallet


På 1500-tallet fikk Stavanger et oppsving, i første rekke som følge av sildefisket som har vært en viktig attraksjon for Stavanger i århundrer. Stavanger ble også i 1568 en administrasjonsby i det nyopprettede Stavanger len, omfattet stort sett det nåværende Rogaland fylke

På 1600-tallet begynte byen å vokse, dette var etter en periode der veksten hadde stått stilt . Det er blitt beregnet at folkemengden steg fra omtrent 800 innbyggere i år 1600 til mer enn 1 460 før den store brannen i 1684. Fra starten av 1600-tallet startet den såkalte stavangerrenessansen som varte til midten av det århundret. Det var flere kunsthåndverkere som kom utenfra som kom flyttende til byen for å pusse opp de lokale, katolsk-utsmykkede kirkene, dette gjorde da Stavanger til et kunstnerisk sentrum på 1600-tallet. Representanten som kom først og var viktig for stavangerrenessansen, var den innflyttede, nordtyske maleren Peter Reimers. Andre sentrale kunstnere i stavangerrenessansen var maleren Gottfried Hendtzschel, Thomas Snekkerog Andrew Smith.

Først utpå 1800-tallet ble det igjen store oppgangstider, først som følge av nye mengder av sild i havet, senere også pga. skipsfarten

Stavanger fra 1800-tallet til 1900-tallet


På 1800-tallet endret befolkningen i Norge seg. Dødsraten sank fordi folk fikk bedre opplysninger om hygiene og bedre behandling mot sykdommer. Det var også oppgangstider i Stavanger. For byen hadde veksten av sildfiske og skipsfart vært hovedgrunnen til denne oppgangstiden. Folk fikk bedre levevilkår og bedre økonomi.

1870- og 1880-årene ble den tradisjonelle måten å drive sildfiske og skipsfart, forandret. Industrien og samferdsel forandret seg, og 1890-årene gav støtte til en kraftig vekstperiode med en helt annen økonomi. Jærbanen til Egersund ble åpnet i 1878, og dampskipene tok over for seilskipene på havet.

På 1800-tallet fikk også Norge landets første hermetikkfabrikk. ”Stavanger Preserving” startet i 1873 og gav arbeidsplasser til mange. Etter at hermetikkindustrien fikk fotfeste, kom også andre industrier. Trykkerier, kassefabrikker og blikkemballasjefabrikker er bare noen. Jordbruken på Jæren fikk for alvor betydning for næringslivet. En moderne skipsindustri ble også etablert.sildefiske1956c.jpg

Oppgangstidene fortsatte til 1920 men mellomkrigstidens depresjoner rammet byen sterkt. Vekstperioden fra 1890 til 1920 innebar mer enn en fordobling av folketallet til 50 400 innbyggere i 1920. Flere Nordmenn utvandret til Amerika på slutten av 1800-tallet. En av grunnene er at det fantes forhold i Norge som presset folk bort.

Etter 1945 har forskjellen i næringslivet kommet tydeligere fram. Den dominerende rollen til hermetikkindustrien forsvant før 1960.
Viktigste trekk i næringsutviklingen etter 1960-årene er petroleumsvirksomheten. Den førte med seg vekstperioder og har gjort Stavanger til Norges Oljehovedstad.

Viktige personer i Stavanger på denne tiden:


Carl Petter Nyman:


Carl Petter Nyman ble født i 1818 i Stavanger, og levde et meget innholdsrikt liv frem til hans død i 1891. Han ble skipsfører allerede i en alder av 24 år, når han allerede hadde vært ute på sjøen i flere år og jobbet seg oppover i gradene. Han var alltid glad i havet, og en gang på 1860-tallet startet han sin egen silde forretning, som mye takket være det store oppsvinget i sildefisket som hadde vart store deler av 1800-tallet, gikk meget godt. Han tjente gode penger, og investerte dette i et skipsrederi, og brukte så etterhvert de skipene han produserte til å drive transport frem og tilbake over Østersjøen. Han tok med varer fra Norge, og kom tilbake med meget ettertraktede kornvarer. Hans bedrift ble så en av Stavangers mest betydningsfulle bedrifter innen kornvarer. Carl Petter var en rik og meget populær mann på denne tiden, og han hadde flere sjøhus rundt omkring i landet, i tillegg til skipsrederiet sitt som lå på Hillevåg.
nymansveien.pngHer er noen av hans største skip (navn, dødvekt i tonn, båttype):

Carl Johan: 279,5 dwt (Bark)
Sæhrimner: 235 dwt (Bark)
Oman: 99 dwt (Galeas)
Lindley: 76,5 dwr (Brigg)
Barsillai: 47dwt (Skonnert)


Han var også en troende mann, og i 1856 ble han medlem av det kristne trossamfunnet Kvekerne. Han er sammen med noen påfølgende generasjoner i familien gravlagt på kveker gravlunden i Haukeligaten i Stavanger.
Per dags dato, er Carl Petter Nyman den eneste "Siddisen" som har to gater i samme by oppkalt etter seg, nemlig Nymansveien og Karl Mindes gate, som begge ligger på Storhaug i Stavanger. Dette gjenspeiler litt om hvor stor Carl Petter Nyman var i Stavanger i sin tid, og hvor mye han betydde for flere av industriene i byen.

Gravlund.png


Kilder:

http://snl.no/Stavanger/historie
http://www.rogaland-teater.no/newsread/news.asp?n=5007&wce=dokument
http://no.wikipedia.org/wiki/Vennenes_samfunn
http://erlingjensen.net/Historie/1800.htm
http://web.hist.uib.no/digitalskolen/oe/noemi.htm
http://www.kildenett.no/artikler/2008/1214984157.74