Kongsgård videregående skole, også kjent som stavanger katedralskole er en av landets eldste skoler. Skolen ligger sentralt plassert i Stavanger ikke langt i fra domkirken med gåavstand til det meste i sentrum. Byggverket var ikke brukt som en skole før på 1800-tallet, men dateres tilbake til langt før den tid. Man går ut fra at skolen først ble bygget som en bolig for biskoper. Det har da fra gammelt av hatt navnet Bispegården. Det er litt uklart hvor langt tilbake bygget dateres, men en har noen kilder å forholde seg til. Det har gjennom utgravinger nemlig blitt funnet keramikk som en daterer tilbake til 1200-tallet. Vi finner også en del andre eksempel på gotisk stil fra gamle deler av gården.


Kongsgård
KongsgårdPå starten av 1200-tallet skal det ha blitt bygget på den sørlige delen av det som i dag er hoveddelen av Kongsgård. Dette inneholdt gotisk stil og skal senere ha blitt bygget nordover. Bispegården ble mye omtalt gjennom store deler av 1300-tallet. På 1500-tallet ble bispegården hardt rammet av sjørøvere som plyndret og brant. På 1600-tallet var Bispegården forfallen og ødelagt. I 1607 startet det oppbygging da Jørgen Kaas fikk tillatelse av kong Christian IV. Gården gikk da under navnet Kongsgård og ble preget av en nyere stil. I 1728 skal det ha blitt tatt for seg renovering av hovedbygget. Dagens bygning bestående av tre regnes med å ha komme fra rundt 1759. Kongsgård ble i ettertid brukt som residens for blant annet konger og biskoper. Den ble i 1770 solgt og eid privat fram til 1824.Tegning av Kongsgård fra 1867
Tegning av Kongsgård fra 1867
Skolen ble grunnlagt 2. Oktober 1824 ved en kongelig resolusjon. Det tok enda litt tid før skolen var klar, men var i 1826 ferdig ombygd for dette formålet.

Murene rundt gården er en meter tykke og opptil 3,5 meter høye. Bygningen er av tre etter renoveringen på 1700-tallet og senere, med preg av gotisk stil. En har funnet steinfundament og vinduer i kjelleren som er klassiske for denne arkitekturtypen.
Skolebygningen
Skolebygningen
Kilder:


http://no.wikipedia.org/wiki/Kongsg%C3%A5rd_(Stavanger)

http://www.stavanger-katedralskole.vgs.no/Forside2/OM-SKOLEN

http://www.stavanger-katedralskole.vgs.no/Forside2/OM-SKOLEN/Skolens-historie