Stavanger domkirke


gammeldomkirke.jpg
Et av de eldste bildene som er blitt tatt av Stavanger domkirke.

Stavanger domkirke er det eldste stående domkirkebygget i Norge. Den er kjent for sitt godt bevarte middelalderske uttrykk. Den er også den eneste av Norges domkirker som har vært sammenhengende i bruk helt siden 1300-tallet.

Stavanger Domkirke ble bygget når Reinald var biskop i Norge i år 1125. Reinald var fra England og var fra Winchester der St. Svithun døde i 862. I 1272 skjedde det en tragedie og det brant i Stavanger by. Erkebiskop Jon fikk avlslag da han ville gjenreise «Den Hellige Svithuns kirke Stavanger bispedømmes katedral», men i 1276 ble gjenreisningsarbeidene utført under den nye biskop Arne.

Stavanger domkirke ligger sentralt i det vi den dag i dag kaller Stavanger sentrum, men da den ble bygget var det omtrent ingen hus eller industri i området. Faktisk er domkirken selve grunnen til at byen Stavanger vokste frem. Man kan kalle den for ”kjernen” i Stavanger.

domkirk.pngIMG_0227.JPG
På dette bilde ser vi Marie som står foran hovedinngangen til domkirka. Her er et bilde av Birgitte hvor hun står på nordlige langsiden av kirken.


På grunn av en opprustning av kirken i 1860 ble det gjort mange betydelige forandringer i kirkens arkitektur. Stenveggene ble pusset opp, så senere på 1800-tallet ble pussen fjernet igjen og kirken ble tilbakeført til sitt middelalderske utseende. Det ble utført av Gerhard Fischer som da var biskop. Når det kommer til arkitekturen kan man si at skipet i kirken er ”romansk”, mens koret og våpenhuset er ”gotisk”. Romansk arkitektur kjennetegnes ved runde buer over portaler og vinduer. Mange kaller romansk arkitektur for ”rundbuestil. Romansk arkitektur er vanligvis sparsomt dekorert. Gotisk arkitektur er kjent for spissbuer, ribbekrysshvelv og strebebuer, og mye utsmykking. Den gotiske stilen med spissbuer og strebebuer løser mange av forgjengerens (den romanske stilen) problemer.

KORETS VINDUER:
korets_vinduer.jpg


gotisk.jpg
Her er domkirken i Stavanger sett fra den gotiske stilen. Her får vi se de gotiske tårnene og det gotiske koret. Man kan se på de spisse buene at denne delen er gotisk.Kilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_domkirke

http://no.wikipedia.org/wiki/Gotisk_arkitektur

http://no.wikipedia.org/wiki/Romansk_arkitektur#Periodens_kjennetegn